Contact

Heb jij een vraag? Wil je een training boeken?
Interesse om de Kanssa plek voor je meeting te huren?
Of weet ik welke FINspiratie jij nodig hebt onderweg naar Jouw Noorden...
Geertrui of haar wonderwoman (die alle coördinatie en administratie doet) antwoorden je graag!

Uw persoonsgegevens worden door KANSSA BVBA – Geertrui De Cock – Maaltebruggestraat 23 te 9000 Gent verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen: sabine@kanssa.be. Via dit mailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hier.

Locatie Kanssa

Kanssa BVBA
Geertrui Decock
Maaltebruggestraat 43
9000 Gent

Wegbeschrijving
Kun je hier downloaden